دارالولایه به نام خدا من آنچه هست به عشق تو داده ام از دست که منتهای مرادم تویی از آنچه که هست به دوستی توام گر به پای دار برند من آن نیم که بدارم تو را ز دامان دست محبت تو نه امروز کرده جا به دلم که من بروی تو عاشق شدم به روز الست به شادمانی جاوید امیدوار شدم دلم چو از همه ببرید و با غمت پیوست کجا من از تو توانم برید رشته مهر خدای تار وجود مرا به زلف تو بست به محفلی که تو باشی به باده حاجت نیست که هرکه چشم تو بیند خراب گردد و مست صغیر گرد جهان گشت در پی دلدار رسید بر سر کوی توو ز پای نشست *********** این وبگاه درستاد ساماندهی رسانه های دیجیتال جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است. *********** افتخارات بلاگ: مقام اوّل مسابقات وبلاگنویسی دانش آموزان ناحیه2اصفهان وراهیابی به مرحله استانی91-90 *********** این وبلاگ در کمبین های زیر به ثبت رسیده است: مجمع وبلاگنویسان ایران انجمن وبلاگنویسان اصفهان(اصفهان بلاگ) مجمع وبلاگنویسان مبارز کانون وبلاگنویسان مهدوی-سایت مسجد مقدّس جمکران پاونا(پایگاه وبلاگنویسان ارزشی) گروه امام زمان(عج)-وبمستران ارزشی شبکه وبلاگنویسی افسران جوان جنگ نرم انجمن گفتگوی دینی حلقه وصال **************** اللهم عجل لولیک الفرج http://darolwelayeh.mihanblog.com 2018-01-22T08:37:13+01:00 text/html 2013-07-29T11:49:01+01:00 darolwelayeh.mihanblog.com محمدهادی قنبریان admin تیر برقی چوبیم در انتهای روستا http://darolwelayeh.mihanblog.com/post/129 <div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><img src="http://chamankohan.glxblog.com/upload/chamankohan/image/13927002.jpg"></b></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" style="color: rgb(0, 102, 0);"><b><br></b></font></div><div><div style="line-height: 16px; text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>تیر برقی چوبیم در انتهای روستا</b></font></div><div style="line-height: 16px; text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="line-height: 16px; text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>بی فروغم کرده سنگ بچه های روستا</b></font></div><div style="line-height: 16px; text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="line-height: 16px; text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="line-height: 16px; text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="line-height: 16px; text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>ریشه ام جامانده در باغی که صدها سرو داشت</b></font></div><div style="line-height: 16px; text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="line-height: 16px; text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>کوچ کردم از وطن، تنها برای روستا</b></font></div><div style="line-height: 16px; text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="line-height: 16px; text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="line-height: 16px; text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="line-height: 16px; text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>آمدم خوش خط شود تکلیف شبها،آمدم</b></font></div><div style="line-height: 16px; text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="line-height: 16px; text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>نور یک فانوس باشم پیش پای روستا</b></font></div><div style="line-height: 16px; text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="line-height: 16px; text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="line-height: 16px; text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="line-height: 16px; text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>یاد دارم در زمین وقتی مرا می کاشتند</b></font></div><div style="line-height: 16px; text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="line-height: 16px; text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>پیکرم را بوسه می زد کدخدای روستا</b></font></div><div style="line-height: 16px; text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="line-height: 16px; text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="line-height: 16px; text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>حال اما خود شنیدم از کلاغی روی سیم</b></font></div><div style="line-height: 16px; text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="line-height: 16px; text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>قدر یک ارزن نمی ارزم برای روستا</b></font></div><div style="line-height: 16px; text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="line-height: 16px; text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="line-height: 16px; text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>کاش یک تابوت بودم کاش آن نجار پیر&nbsp;</b></font></div><div style="line-height: 16px; text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="line-height: 16px; text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>راهیم می کرد قبرستان به جای روستا</b></font></div><div style="line-height: 16px; text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="line-height: 16px; text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="line-height: 16px; text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>قحطی هیزم اهالی را به فکر انداخته است</b></font></div><div style="line-height: 16px; text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="line-height: 16px; text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>بد نگاهم می کند دیزی سرای روستا</b></font></div><div style="line-height: 16px; text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="line-height: 16px; text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="line-height: 16px; text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>من که خواهم سوخت حرفی نیست اما کدخدا</b></font></div><div style="line-height: 16px; text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="line-height: 16px; text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>تیر سیمانی نخواهد شد عصای روستا</b></font></div></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">شاعر :«کاظم بهمنی»</font></div></div><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"> text/html 2013-07-10T06:31:01+01:00 darolwelayeh.mihanblog.com محمدهادی قنبریان admin توصیه های مهم آیت الله العظمی وحید خراسانی-مد ظله- به مناسبت ماه رمضان http://darolwelayeh.mihanblog.com/post/128 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5"><span lang="FA" style="font-family: 'B Titr'; color: red;">توصیه های مهم آیت الله العظمی وحید خراسانی-مد ظله- به مناسبت ماه رمضان</span><span dir="LTR" style="color: red;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><img src="http://media.afsaran.ir/siogK1_346.jpg" alt="افسران - بیانات حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی مد ظله العالی به مناسبت نیمه شعبان1434 "></p></div><div style="text-align: center;"><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">آیت الله العظمی وحید خراسانی-مد ظله العالی- امروز (1392/03/08) در درس تفسیر با اشاره به روایت: عالمی که از علم او منتفع شوند افضل است از عبادت هفتاد هزار عابد، به مسؤولیت سنگین روحانیون اشاره کرده، فرمودند: بر کسانی که در دوره سال در دین تفقه کرده اند، آیا با چنین مسؤولیتی، در حفظ ایتام اهل بیت علیهم السلام از شبهات و صیانت آنان در برابر لغزشهای اعتقادی چه ایجاب می کند؟</p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">سپس ایشان ضمن نقل روایتی در ذیل آیه&nbsp;<strong>وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ</strong>&nbsp;فرمودند: وظیفه فرد فرد شما تحکیم عقاید ، تهذیب اخلاق و تعلیم احکام است، این سه را منتشر کنید و حداکثر استفاده را برای روز حسرت کبری ببرید.</p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">معظم له در ادامه راه و روش هدایت و تبلیغ دین را بیان کرده، فرمودند: فقط دو کلمه باید هدف باشد: یکی خدا و یکی راه خدا. تمسک کنید به قرآن که بهار دلهاست و به امام زمان که روح قرآن است. مردم را با خدا آشنا کنید و آیاتش را بر آنان بخوانید و امام زمان علیه السلام را بشناسید و به مردم بشناسانید.</p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">آیت الله العظمی وحید خراسانی-مد ظله العالی- به یکی از روشهای شناختن امام زمان علیه السلام اشاره نموده، فرمودند: زیارات این امام را بخوانید و بفمید و به مردم بفهمانید که امام زمان کیست.</p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">سپس معظم له یکی از زیارات آن امام را قرائت کردند و به مقامات و صفات ویژه آن حضرت اشاره نمودند.</p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">آیت الله العظمی وحید خراسانی-مد ظله العالی- در پایان، کار بزرگ علامه حلی- رحمه الله- و تشرف او به محضر مقدس حضرت ولی عصر-عجل الله تعالی فرجه الشریف- را نقل کردند و فرمودند: نام او را احیاء کنید، باشد که گوشه چشمی به من و تو بکند و اگر اینجور کار کنید مورد عنایت او واقع می شوید.</p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><br></p><p dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 18px;"><font face="B Titr" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff" size="5">جهت مشاهده متن کامل سخنرانی روی ادامه مطلب کلیک کنید</font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 18px;"><br></p><hr><p dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 18px;"><br></p><p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 18px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: 'B Titr'; font-size: large; text-align: center;">******دانلود فایل سخنرانی(هزینه:صلوات برای تعجیل در فرج امام زمان(عج))*********</span><span class="Apple-tab-span" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: 'B Titr'; font-size: large; text-align: center; white-space: pre;"> </span></p><p dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 18px;"><br></p></div><div style="text-align: center;"><a href="http://wahidkhorasani.com/web/files/lecture-audio/download.php?file=lecture-171.mp3" target="" title="فایل صوتی"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.picofile.com/content/images/download_button.gif" alt="http://www.picofile.com/content/images/download_button.gif"></a></div> text/html 2013-07-10T05:32:21+01:00 darolwelayeh.mihanblog.com محمدهادی قنبریان admin ♥همین که خسته ز باب الجواد می آیم // شب دلم به سحر می کشد امام غریب♥ http://darolwelayeh.mihanblog.com/post/127 <div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>همیشه آرزو یمان این است که یک افطار مهمان تو باشیم...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.afsaran.ir/media/download/191750" alt="http://www.afsaran.ir/media/download/191750"></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;">دلم برای تو پر می کشد امام غریب</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;">غمت ز سینه شرر می کشد امام غریب</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;">زیارت تو که فوق همه زیارت هاست</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;">دل مرا به سفر می کشد امام غریب</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;">نگاه حسرت زائر به دیده منت</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;">ز خاک پات اثر می کشد امام غریب</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;">غبار جلوه نورانی قدمگاهت</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;">چه سرمه ای به بصر می کشد امام غریب</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;">چه نعمتی است که شوق زیارت حرمت</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;">مرا به دیده تر می کشد امام غریب</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;">چه با صفاست که آغوش مهربانی تو</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;">مرا همیشه به بر می کشد امام غریب</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;">فدای خوی رئوف تو ای گل زهرا</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;">که دست مهر به سر می کشد امام غریب</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;">چه باغبان نجیبی که با نوازش خود</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;">ز خار خسته ثمر می کشد امام غریب</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;">همین که خسته ز باب الجواد می آیم</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;">شب دلم به سحر می کشد امام غریب</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;">لبم ز بوسه خاک قدوم بی بهره است</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;">که نقش بوسه به در می کشد امام غریب</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;">دل رمیده شبیه کبوتری خسته</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;">ز صحن قدس تو پر می کشد امام غریب</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;">تو آن رئوف تر از مادر و پدرهایی</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;">که ناز را به نظر می کشد امام غریب</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;">نگاه تشنه گواهی دهد که کار آخر</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;">ز جام عشق تو سر می کشد امام غریب</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;">فدای سینه سوزان زهر خورده تو</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;">که سخت آه جگر می کشد امام غریب</span><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); line-height: 18px; text-align: justify;">شاعر :محمود ژولیده</span></b></font></div> text/html 2013-07-08T05:00:17+01:00 darolwelayeh.mihanblog.com محمدهادی قنبریان admin چه جمعه ها که یک به یک غروب شد نیامدی... http://darolwelayeh.mihanblog.com/post/126 <div style="text-align: center;"><img src="http://media.afsaran.ir/siAyf2_535.jpg" alt="افسران - چه جمعه ها که یک به یک غروب شد نیامدی "></div> text/html 2013-07-08T04:51:10+01:00 darolwelayeh.mihanblog.com محمدهادی قنبریان admin بزرگترین وظیفه‌ منتظران حضرت ولی‌عصر ارواحنا له‌الفداء(گلچین بیانات مقام معظم رهبری در باب مهدویت) http://darolwelayeh.mihanblog.com/post/125 <div style="text-align: center;"><b style="font-family: NazaninBold, 'Times New Roman', Arial, Tahoma; font-size: medium; line-height: 15px; background-color: rgb(234, 241, 247);"><font size="5" color="#cc0000">بزرگترین وظیفه‌ منتظران حضرت ولی‌عصر ارواحنا له‌الفداء</font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://media.afsaran.ir/siDvau_535.jpg" alt="افسران - چرا رهبری با تخلّفات برخورد نمی‌کند؟"></div><div><table cellpadding="5" cellspacing="2" border="0" width="100%" style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(234, 241, 247);"><tbody><tr class="tableItem" style="background-color: rgb(222, 231, 238); font-size: 11px; font-family: tahoma;"><td></td></tr><tr><td valign="top"><table class="content" id="tblDetail" cellspacing="2" cellpadding="2" border="0" width="100%" style="font-size: 11px; font-family: tahoma; line-height: 18px; color: rgb(0, 0, 0);"><tbody><tr><td class="content"><table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" align="right"><tbody><tr><td></td></tr></tbody></table><span id="ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_NewsUI_NewsDetail00cphMiddle_37912_lblLead" class="briefDescription" style="color: rgb(37, 89, 149); line-height: 15px;"></span><br><span id="ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_NewsUI_NewsDetail00cphMiddle_37912_lblBody"><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="line-height: 19px; font-family: 'B Nazanin'; font-size: 13pt;"><strong><font face="Arial">بزرگترین وظیفه‌ منتظران حضرت ولی‌عصر ارواحنا له‌الفداء</font></strong></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="line-height: 19px; font-family: 'B Nazanin'; font-size: 13pt;"><strong><font face="Arial">گلچینی از بیانات آیت‌الله خامنه‌ای در مورد حضرت ولی‌عصر ارواحنا له‌الفداء</font></strong></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="line-height: 19px; font-family: 'B Nazanin'; font-size: 13pt;"><strong><font face="Arial">این، آینده‌ى قطعى شماست</font></strong></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="line-height: 19px; font-family: 'B Nazanin'; font-size: 13pt;"><strong><font face="Arial">ملت ایران به فضل پروردگار، با هدایت الهى، با کمکهاى معنوى غیبى و با ادعیه‌ زاکیه و هدایتهاى معنوى ولى‌الله‌الاعظم ارواحنافداه خواهد توانست تمدن اسلامى را بار دیگر در عالم سربلند کند و کاخ با عظمت تمدن اسلامى را برافراشته نماید. این، آینده‌ى قطعى شماست. جوانان، خودشان را براى این حرکت عظیم آماده کنند. نیروهاى مؤمن و مخلص، این را هدف قرار دهند.</font></strong></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="line-height: 19px; font-family: 'B Nazanin'; font-size: 13pt;"><strong><font face="Arial">دیدار ایثارگران 29/05/1376</font></strong></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="line-height: 19px; font-family: 'B Nazanin'; font-size: 13pt;"><strong><font face="Arial">قبل از فرج، آسایش و راحت ‌طلبى و عافیت نیست!</font></strong></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="line-height: 19px; font-family: 'B Nazanin'; font-size: 13pt;"><strong><font face="Arial">قبل از دوران مهدى موعود، آسایش و راحت‌ طلبى و عافیت نیست. ...قبل از ظهور مهدى موعود، در میدانهاى مجاهدت، انسانهاى پاک امتحان مى‌شوند؛ در کوره‌هاى آزمایش وارد مى‌شوند و سربلند بیرون مى‌آیند و جهان به دوران آرمانى و هدفىِ مهدى موعود(ارواحنافداه) روزبه‌روز نزدیکتر مى‌شود؛ این، آن امید بزرگ است؛ لذا روز نیمه‌ شعبان، روز عید بزرگ است.</font></strong></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="line-height: 19px; font-family: 'B Nazanin'; font-size: 13pt;"><strong><font face="Arial">دیدار با مردم قم 30/11/1370</font></strong></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="line-height: 19px; font-family: 'B Nazanin'; font-size: 13pt;"><strong><font face="Arial">حقیقت انتظار</font></strong></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="line-height: 19px; font-family: 'B Nazanin'; font-size: 13pt;"><strong><font face="Arial">انتظار، یعنى دل سرشار از امید بودن نسبت به پایان راه زندگى بشر. ممکن است کسانى آن دوران را نبینند و نتوانند درک کنند - فاصله هست - اما بلاشک آن دوران وجود دارد؛ لذا تبریک این عید - که عید امید و عید انتظار فرج و گشایش است - درست نقطه‌ى مقابل آن چیزى است که دشمن مى‌خواهد به وجود بیاورد.</font></strong></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="line-height: 19px; font-family: 'B Nazanin'; font-size: 13pt;"><strong><font face="Arial">ما آن وقتى مى‌توانیم حقیقتاً منتظر به حساب بیاییم که زمینه را آماده کنیم. براى ظهور مهدى موعود(ارواحنافداه) زمینه باید آماده بشود؛ و آن عبارت از عمل کردن به احکام اسلامى و حاکمیت قرآن و اسلام است. اولین قدم براى حاکمیت اسلام و براى نزدیک شدن ملتهاى مسلمان به عهد ظهور مهدى موعود (ارواحنافداه و عجّل‌اللَّه‌فرجه)، به‌وسیله‌ى ملت ایران برداشته شده است؛ و آن، ایجاد حاکمیت قرآن است؛</font></strong></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="line-height: 19px; font-family: 'B Nazanin'; font-size: 13pt;"><strong><font face="Arial">دیدار به مناسبت میلاد حضرت مهدى (عج) 25/09/1376</font></strong></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="line-height: 19px; font-family: 'B Nazanin'; font-size: 13pt;"><strong><font face="Arial">باید زمینه را آماده کنى</font></strong></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="line-height: 19px; font-family: 'B Nazanin'; font-size: 13pt;"><strong><font face="Arial">مسأله‌ ولادت حضرت مهدى علیه‌الصّلاة والسّلام ‌وعجّل‌اللَّه‌تعالى‌فرجه‌الشّریف، از این جهت هم حائز اهمیت است که مسأله‌ انتظار و دوران موعود را که در مذهب ما، بلکه در دین مقدّس اسلام ترسیم شده است - دوران موعود آخرالزّمان؛ دوران مهدویت - ما به یاد بیاوریم، روى آن تکیه کنیم و بر روى آن مطالعه و دقّت و بحثهاى مفیدى انجام گیرد. شما باید زمینه را آماده کنى، تا آن بزرگوار بتواند بیاید و در آن زمینه‌ى آماده، اقدام فرماید. از صفر که نمى‌شود شروع کرد! جامعه‌اى مى‌تواند پذیراى مهدى موعود ارواحنافداه باشد که در آن آمادگى و قابلیت باشد، والّا مثل انبیا و اولیاى طول تاریخ مى‌شود</font></strong></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="line-height: 19px; font-family: 'B Nazanin'; font-size: 13pt;"><strong><font face="Arial">در دیدار با پاسداران 10/12/1368</font></strong></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="line-height: 19px; font-family: 'B Nazanin'; font-size: 13pt;"><strong><font face="Arial">دنیا را از عدل و داد پر مى‌کند و ظلم را ریشه‌کن مى‌سازد</font></strong></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="line-height: 19px; font-family: 'B Nazanin'; font-size: 13pt;"><strong><font face="Arial">خصوصیت مهدى موعود(عجل‌الله ‌تعالى‌ فرجه‌ وارواحنافداه) در نظر مسلمانان این است که: « یملأالله به‌الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا ». عدل و داد، استقرار عدالت در جامعه، از بین بردن ظلم از سطح زمین، خصوصیت مهدى موعود است. ... بشر به سمت آن چیزى حرکت مى‌کند که مظهر آن، وجود مقدس مهدى (علیه‌الصلاة والسلام‌ و عجل‌الله ‌تعالى‌فرجه‌الشریف) باشد و او کسى است که در احادیث متواتر وارد شده که دنیا را از عدل و داد پر مى‌کند و ظلم را ریشه‌کن مى‌سازد.</font></strong></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="line-height: 19px; font-family: 'B Nazanin'; font-size: 13pt;"><strong><font face="Arial">سخنرانى در خجسته سالروز ولادت امام زمان(عج) 22/12/1368</font></strong></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="line-height: 19px; font-family: 'B Nazanin'; font-size: 13pt;"><strong><font face="Arial">باید در آن جهت تلاش و کار کنیم</font></strong></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="line-height: 19px; font-family: 'B Nazanin'; font-size: 13pt;"><strong><font face="Arial">ما که منتظر امام زمان هستیم، باید در جهتى که حکومت امام زمان(علیه الاف التحیة و الثناء و عجل‌الله تعالى فرجه) تشکیل خواهد شد، زندگى امروز را در همان جهت بسازیم و بنا کنیم. البته، ما کوچکتر از آن هستیم که بتوانیم آن گونه بنایى را که اولیاى الهى ساختند یا خواهند ساخت، بنا کنیم؛ اما باید در آن جهت تلاش و کار کنیم.</font></strong></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="line-height: 19px; font-family: 'B Nazanin'; font-size: 13pt;"><strong><font face="Arial">مظهر عدل پروردگار، امام زمان(عج) است و مى‌دانیم که بزرگترین خصوصیت امام زمان(علیه‌الصّلاةوالسّلام) - که در دعاها و زیارات و روایات آمده است - عدالت مى‌باشد: « یملأ اللَّه به الارض قسطا و عدلا».</font></strong></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="line-height: 19px; font-family: 'B Nazanin'; font-size: 13pt;"><strong><font face="Arial">رابطه‌ قلبى و معنوى بین آحاد مردم و امام زمان(عج) یک امر مستحسن، بلکه لازم و داراى آثارى است؛ زیرا امید و انتظار را به طور دایم در دل انسان زنده نگه مى‌دارد.</font></strong></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><br></p></span></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></div> text/html 2013-06-30T13:41:41+01:00 darolwelayeh.mihanblog.com محمدهادی قنبریان admin امكان شرفیابی به خدمت حضرت امام عصر علیه السّلام در غیبت كبری http://darolwelayeh.mihanblog.com/post/124 <h1 dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 25pt; font-family: IranNastaliq, serif; font-weight: normal;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<a name="_Toc110593539"><span lang="AR-SA">امكان شرفیابی به خدمت</span></a><span lang="AR-SA"> <a name="_Toc110593540">حضرت امام عصر علیه السّلام در غیبت كبری</a></span></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></h1><h3 dir="RTL" style="margin: 6pt 0in 3pt; text-indent: 0in; "> <p class="a0" dir="RTL"><a name="_Toc110593541"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Mitra;">&nbsp;</span></a></p> <p class="a0" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Mitra; background-color: rgb(255, 0, 0);"><font color="#ffffff">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; سؤال:</font></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Mitra;"><font color="#ffffff" style="background-color: rgb(255, 0, 0);"> </font><a name="_Toc110593542">چنانكه می</a></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Mitra;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Mitra;">دانیم اشخاص جلیل القدر و مورد وثوق و اعتماد، در حكایات بسیاری كه از حد تواتر هم گذشته است، تشرّف بسیاری را به فیض حضور انور حضرت مهدی</span><span class="CharChar"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-weight: normal;"> علیه السّلام </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Mitra;">نقل نموده</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Mitra;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Mitra;">اند كه با سندهای معتبر، در كتاب</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Mitra;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Mitra;">های مشهور ثبت و ضبط است.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="a0" dir="RTL"><a name="_Toc110593543"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Mitra;">در همین عصر خودمان نیز برخی به این سعادت عظمیٰ نایل گردیده</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Mitra;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Mitra;">اند، با اینكه در توقیع صادر به نام جناب «علی بن محمد سمری» نایب چهارم از «نواب اربعه» در عصر غیبت صغری، اعلام شده است كه:</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="a0" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Mitra;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>«</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Badr;">وَقَعَتِ الْغَیْبَةُ التّامَّةُ فَلا ظُهُورَ اِلاّ بَعْدَ إِذْنِ اللهِ تَعالی ذِكْرُهُ ... وَ سَیَأتی لِشیعَتی مَنْ یَدَّعِی الْمَشاهَدَةَ قَبْلَ خُرُوجِ السُّفْیانی وَ الْصَّیْحَةِ وَ هُوَ <u>كَذّابٌ مُفْتَرٍ ...»<a href="file:///C:/Users/Jordan-Soft/Desktop/%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%D9%8A%20%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85%20%D9%84%D9%87/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%20%D8%AF%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4.doc#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><sup><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><b><u><sup><span style="font-size:8.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Badr;color:black; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[1]</span></sup></u></b><!--[endif]--></span></sup></a></u></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="a0" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; font-family: 'B Badr'; font-weight: normal;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>«غیبت كامل آغاز شده و هر كس پیش از «خروج سفیانی» و «صیحه آسمانی» ادعای مشاهده نماید، كذّاب و مفتری است».</span><span dir="LTR" style="font-size: 7pt; font-weight: normal;"><o:p></o:p></span></p> <p class="a0" dir="RTL"><a name="_Toc110593544"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Mitra; font-weight: normal;">بنابراین چون آن حكایات به هیچ وجه قابل خدشه نیست، این توقیع را چگونه باید تفسیر كرد؟</span></a></p><p class="a0" dir="RTL"><a name="_Toc110593545" style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(51, 204, 0);"><span lang="AR-SA" style="font-family: Yagut;"><font size="4">جواب: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></span></a></p></h3><h3 dir="RTL" style="margin: 6pt 0in 3pt; text-indent: 0in; "> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><a name="_Toc110593546"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Mitra;">این توقیع، اعلام پایان یافتن «غیبت صغری» و شروع «غیبت كبری» است كه در آن به جناب «علی</span></a><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Mitra;">بن</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Mitra;">محمد سمری»</span><span class="CharChar"><span lang="AR-SA"> رضوان</span></span><span class="CharChar"><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">‌</span></span><span class="CharChar"><span lang="AR-SA">الله علیه</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Mitra;"> امر شده است كه به احدی وصیت ننماید كه بعد از او قائم مقام او و نایب خاص باشد.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><a name="_Toc110593547"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Mitra;">و نیز اعلام صریح بطلان ادعای افرادی است كه در غیبت كبری، ادعای نیابت و سفارت خاصه و وساطت بین امام</span></a><span class="CharChar"><span lang="AR-SA"> علیه السّلام </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Mitra;">و مردم می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Mitra;">نمایند.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><a name="_Toc110593548"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Mitra;">بنابراین، چنانكه بعضی بزرگان هم فرموده</span></a><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Mitra;">اند، ممكن است مراد از اینكه «مدّعی مشاهده» كذاب و مفتری خوانده شده است، كسانی باشند كه ادعای نیابت كنند و بخواهند با دعوی مشاهده و شرفیابی، خود را واسطة بین امام و مردم معرفی نمایند؛ و همین حكایات و وقوع تشرف اشخاص به خدمت آن حضرت هم، قرینه و دلیل است براینكه در این توقیع، نفی مطلق مشاهده و شرفیابی مراد نیست، بلكه مقصود نفی ادعایی است كه دلیل بر تعیین شخص خاصی به نیابت باشد.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><a name="_Toc110593549"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Mitra;">و ممكن است مراد از توقیع مذكور نفی ادعای اختیاری بودن مشاهده و ارتباط باشد؛ یعنی اگر كسی مشاهده و ارتباط را به اختیار خود ادعا كند، به این صورت كه هر وقت بخواهد خدمت امام </span></a><span class="CharChar"><span lang="AR-SA">&nbsp;علیه السّلام </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Mitra;">شرفیاب می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Mitra;">شود، یا ارتباط پیدا می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Mitra;">كند، كذّاب و مُفتری است و این ادعاء از احدی در غیبت كبری پذیرفته نیست، یا اینكه چنین كسی كه این سمت را به راستی داشته باشد، پیدا نخواهد شد؛ و اگر هم كسی آن را دارا باشد، از دیگران مكتوم می</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 14pt; font-family: Mitra;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Mitra;">دارد، و به كسی اظهار و افشا نم</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Mitra;">ی</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Mitra;">نماید.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><a name="_Toc110593550"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Mitra;">علاوه بر این، پیرامون این توقیع، توضیحات دیگری نیز علمای اعلام داده</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 14pt; font-family: Mitra;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Mitra;">اند و در كتاب</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 14pt; font-family: Mitra;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Mitra;">هایی مثل «</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Badr;">جنة المأوی</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Mitra;">» مرحوم محدث نوری نقل شده است.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><a name="_Toc110593551"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Mitra;">اجمالاً با این توقیع، در آن همه حكایات و وقایع مشهور و متواتر نمی</span></a><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Mitra;">توان خدشه نمود، و بر حسب سند نیز، ترجیح با این حكایات است.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><a name="_Toc110593552"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Mitra;">اگر خواننده عزیز، خود به كتاب</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 14pt; font-family: Mitra;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Mitra;">هایی مثل نجم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 14pt; font-family: Mitra;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Mitra;">الثاقب رجوع نماید، می</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 14pt; font-family: Mitra;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Mitra;">بیند كه در این حكایات، وقایعی است كه هرگز شخص عاقل در صحت آنها نمی</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Mitra;">تواند شك كند.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><a name="_Toc110593553"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Mitra;">بنابراین، هم شرفیابی اشخاص به حضور آن حضرت ثابت است و هم كذب و بطلان ادعای كسانی كه در غیبت كبری ادعای سفارت و نیابت خاصّه و وساطت بین آن حضرت و مردم را می</span></a><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Mitra;">نمایند، معلوم است.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <div><!--[if !supportFootnotes]--><br clear="all"> <hr align="left" size="1" width="33%"> <!--[endif]--> <div id="ftn1"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><a href="file:///C:/Users/Jordan-Soft/Desktop/%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%D9%8A%20%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85%20%D9%84%D9%87/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%20%D8%AF%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4.doc#_ftnref1" name="_ftn1" title=""><span lang="AR-SA" style="font-size:11.0pt;font-family: Mitra;mso-ansi-font-weight:bold"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><b><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Mitra;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[1]</span></b><!--[endif]--></span></span></a><span lang="AR-SA" style="font-size:11.0pt;font-family:Mitra;mso-ansi-font-weight:bold">. منتخب الاثر، ف4، ب3، ص400، ح13.</span><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></p> </div> </div></h3><div><div id="ftn2"> </div> </div> text/html 2013-06-30T13:12:20+01:00 darolwelayeh.mihanblog.com محمدهادی قنبریان admin ارتباط امام علیه السّلام با ذی‌طوی و رضوی(مجله دوم از مباحثات دعای ندبه) http://darolwelayeh.mihanblog.com/post/123 <h1 align="center" dir="RTL" style="text-align:center;mso-pagination:none"><span lang="AR-SA" style="font-family: Yagut;"></span></h1><h2 dir="RTL" style="text-align: center; font-family: Yagut;"><font size="4" color="#ff0000"><span lang="AR-SA">ارتباط امام علیه السّلام با ذی</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">طوی و رضوی</span></font></h2><h1 align="center" dir="RTL" style="text-align:center;mso-pagination:none"><font size="4" face="courier new, courier, monospace" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#33cc00">مجله دوم از مباحثات دعای ندبه</font></h1><div style="text-align: center;"><img src="http://www.askdin.com/gallery/images/20368/1_03.jpg"></div><div><span lang="AR-SA" style="font-family: Yagut;"><font size="4">باعرض سلام وادب خدمت دوستان عزیز</font></span></div><div><span lang="AR-SA" style="font-family: Yagut;"><font size="4">با وقفه ای نسبتا بلند در ارائه بحث های موضوعی دعای ندبه درخدمت شماییم</font></span></div><div><span lang="AR-SA" style="font-family: Yagut;"><font size="4">در دفتر قبل بر معنای جمله ین الطور والعادیات بحث کردیم</font></span></div><div><span lang="AR-SA" style="font-family: Yagut;"><font size="4">در این شماره بر عبارت دلنشین دیگری بحث خواهیم نمود دوست داران حضرتش در دعای ندبه می خوانند&nbsp;</font></span><span style="font-family: 'B Badr'; font-size: large;">«لَیْتَ شِعْری أَیْنَ اسْتَقَرَّتْ بِكَ النَّوی بَلْ أَیُّ أَرْضٍ تُقِلُّكَ أَوْ ثَری»</span><span style="font-size: large; font-family: Yagut;">&nbsp;...تابه این جا که لفظ رضوی وطوی را بر زبان جاری می کنیم&nbsp;</span></div><div><span lang="AR-SA" style="font-family: Yagut;"><font size="4">در این جا قصد داریم به تحلیل این عبارت از زبان ائمه واز روی دست عالم بزرگوار آیه الله صافی گلپایگانی بپردازیم امید است مورد توجه امام زمان قرار گرفته وسهمی هرچند کم در گسترش معارف عظیم دعای ندبه داشته باشیم باهم به تلمذ از زبان ائمه می نشینیم:</font></span></div><hr><div><font face="Yagut" size="4">دفتر دوم:</font></div><div><span lang="AR-SA" style="font-family: Yagut;"><h2 dir="RTL"><font size="4"><span lang="AR-SA">ارتباط امام علیه السّلام با ذی</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">طوی و رضوی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></h2> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">از آنچه گفته شد معلوم شد كه امام </span><span class="a"><span lang="AR-SA">علیه</span></span><span class="a"><span dir="LTR" style="font-family: 'Times New Roman', serif;">‌</span></span><span class="a"><span lang="AR-SA">السّلام</span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;"> نه در ذی</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">طوی، و نه در رضوی استقرار ندارند، و این جملة: </span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a0" dir="RTL"><font size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Badr&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>«لَیْتَ شِعْری أَیْنَ اسْتَقَرَّتْ بِكَ النَّوی بَلْ أَیُّ أَرْضٍ تُقِلُّكَ أَوْ ثَری» </span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">هم، پرسش از قرارگاه دایمی آن حضرت نمی</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">باشد، و پرسش از زمان حال، و همان هنگام خطاب و دعا است و بلكه پرسش و استفهام حقیقی نیست؛ زیرا برحسب احادیث كسی بر قرارگاه آن حضرت مطلع نیست<a href="file:///C:/Users/Jordan-Soft/Desktop/%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%D9%8A%20%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85%20%D9%84%D9%87/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA%20%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8A%20%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%87/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA%20%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8A%20%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%87.doc#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><sup><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><sup><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">[1]</span></sup><!--[endif]--></span></sup></a>. و عبارات و استفهام</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">هایی كه در این دعا است همین موضوع را تأیید می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">كند.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">پس این جمله دلالت دارد كه آن حضرت قرارگاه مشخص و معینی ندارند، و با عقیده كیسانیّه كه یك فرقه از بین رفته و منقرض شده</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">اند ارتباطی ندارد، بلكه این جمله و بسیاری از جمله</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">های این دعا صریحاً عقیده كیسانیّه را ابطال می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">كند، و این استبعادی را كه شده است رد می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">نماید.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">آقای من! شما ببینید، این جمله</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">ها با عقاید كیسانیّه و یا محمّد حنفیّه چه ارتباطی دارد و غیر از این است كه صریحاً عقاید كیسانیّه و امامت و مهدویّت محمّد حنفیّه را رد می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">كند؟:</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a0" dir="RTL"><font size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Badr&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>«أَیْنَ الْحَسَنُ، أَیْنَ الْحُسَیْنُ، أَیْنَ أَبْناءُ الْحُسَیْنِ صالِحٌ بَعْدَ صالِح، وَ صادِقٌ بَعْدَ صادِق، أَیْنَ الْسَّبیلُ بَعْدَ الْسَّبیلِ أَیْنَ الْخِیَرَةُ بَعْدَ الْخِیَرَةِ أَیْنَ الشُّمُوسُ الطّالِعَةُ ... أَیْنَ ابْنُ النَّبِیِّ الْمُصْطَفی، وَ ابْنُ عَلِیٍّ الْمُرْتَضی، وَ ابْنُ خَدیجَةَ الْغِرّاءِ، وَ ابْنُ فاطِمَةَ الْكُبْری، بِأَبی أَنْتَ وَ اُمّی وَ نَفْسِی لَكَ الْوِقاءُ وَ الْحِمی یَابْنَ السّادَةِ الْمُقَرَّبینَ یَابْنَ الْنُّجَباءِ الأَكْرَمینِ ...» <o:p></o:p></span></font></p> <p class="a1" dir="RTL"><font size="4"><span lang="AR-SA" style="font-family:Mitra">«چه شد امام حسن و چه شد امام حسین، و چه شدند فرزندان حسین علیهم</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra">السّلام كه هر یك پس از دیگری خَلَف صالح از سَلَف صالح و جانشین راستین پس از پیشوای راستین بودند، كجا است راه (و راهنمای هدایت) پس از راه (و راهنمای هدایت)؟... كجا است فرزند پیامبر مصطفی صلی</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family:Mitra">الله علیه و آله و علی مرتضی. كجا است فرزند خدیجه غرّاء و فاطمه كبری؟ جان من و پدر و مادرم در راهت نثار باد،...».</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">ده</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">ها از اینگونه جمله</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">ها كه همه موافق با مذهب شیعه اثنی</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">عشری است و كیسانیّه و قائلین به امامت محمّد حنفیّه را رد می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">كند در این دعا موجود است.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">اگر گفته شود: با این</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">كه بطور یقین این جمله هیچ تأییدی از عقیده كیسانیّه ندارد، و خود این جمله و سایر جملات مذكور به صراحت بطلان عقیده آنها را اعلام می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">كند، پس ارتباط حضرت صاحب الزمان (عج) با این دو مكان از چه جهت است، و چرا این دو مكان بالخصوص در دعا ذكر شده است.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">پاسخ این است كه: ارتباط آن حضرت با این دو مكان مانند ارتباط ایشان با سایر اماكن مقدسه، و متبركه دیگر است كه پرستش و عبادت خدا در آن اماكن فضیلت دارد، مثل مسجدالحرام و مسجد مدینه طیّبه و مشهد غروی حسینی و مسجد كوفه و سهله، كه معلوم شده است حضرت در این اماكن رفت و آمد دارند، و این دو مكان را نیز به واسطه همین دو خصوصیّت در دعا نام می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">برند، زیرا چنانچه از بعضی اخبار استفاده می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">شود، در غیبت صغری و كبری، كوه رضوی نیز یكی از مقامات آن حضرت و از اماكنی است كه گاهی آنجا تشریف می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">برند<a href="file:///C:/Users/Jordan-Soft/Desktop/%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%D9%8A%20%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85%20%D9%84%D9%87/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA%20%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8A%20%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%87/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA%20%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8A%20%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%87.doc#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><sup><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><sup><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">[2]</span></sup><!--[endif]--></span></sup></a>.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">و نكته این</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">كه این دو مكان در این دعا نام برده شده ـ علاوه بر این</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">كه ممكن است اشاره به اشتباه كیسانیّه در تعیین مهدی باشد، و این</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">كه آن موعودی كه همه در انتظار ظهور او با هم شریكند، از عترت پیغمبر و از اولاد علی و فاطمه و فرزند امامان و حجّت</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">های الهی است ـ نكته</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">ای ادبی است، زیرا در مقام ندبه و اظهار تأثر از بی</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">اطلاعی از جا و مكان آن حضرت، ذكر این دو مكان مناسب</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">تر و در قلوب نافذتر است تا اماكن دیگر مانند خانه آن حضرت در سامرا یا مسجدالحرام یا مسجد پیغمبر</span><span class="a"><span lang="AR-SA"> صلی</span></span><span class="a"><span dir="LTR" style="font-family: 'Times New Roman', serif;">‌</span></span><span class="a"><span lang="AR-SA">الله علیه و آله</span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;"> مثل این</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">كه محبوب سفر كرده</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">ای را اگر بخواهیم یاد كنیم، و از سوزش آتش هجران و فِراق او بنالیم و از بی</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">خبری از حال و جا و مكان و آسایشگاهش، اظهار نگرانی كنیم، سراغ آن مسافر عزیز را در كوه و دریا و بیابان و هوا می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">گیریم، نمی</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">گوییم: «نمی</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">دانیم اكنون در كجایی، به منزل رسیده</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">ای، یا در بستر خواب آرمیده</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">ای، یا در اطاق یا كنار جویبار و سبزه نشسته</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">ای» زیرا این مضمون</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">ها ندبه را تسكین می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">دهد، بلكه مناسب این است كه بگوییم: « نمی</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">دانیم اكنون در كجایی، در حال حركتی یا در بیابان، و در كوه و دور از آبادی ناراحت و تنها هستی؟».</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img src="http://www.askdin.com/gallery/images/21662/1_3fbf7dd4-fead-4c30-a17c-730666de75d6.gif"></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="6"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><b>این مطلب ادامه دارد لطفاً روی ادامه مطلب کلیک کنید</b></span></font></p></span></div><div><div id="ftn16"> </div> </div> text/html 2013-06-17T05:27:53+01:00 darolwelayeh.mihanblog.com محمدهادی قنبریان admin علت غیبت امام عصر علیه‎السّلام با وجود آمادگی شرایط ظهور http://darolwelayeh.mihanblog.com/post/121 <p class="a2" dir="RTL"><font size="5"><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">&nbsp;«دوایت م. نلدسن» خاورشناس، پیرامون غیبت حضرت مهدی علیه السّلام بیاناتی دارد و در آن به مناسبات متعدد اشاره كرده است. از جمله مطالب او این است كه: شیعه دوران</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Mitra;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">های گوناگونی را پشت سر گذاشته، گاهی تشیع در اعتلا و قوت بوده است، مانند عصر «آل بویه» و «صفویه» و زمانی ظلم و جنگ و فتنه و فساد، در ممالك اسلامی شایع بوده است، مثل اعصار جنگ</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">های صلیبی و دوران هجوم و یورش مغول به شهرهای ایران؛ مع</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Mitra;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">ذلك امام مهدی ظهور نكرده</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">اند، مانند آنكه علایم ظهور آشكار شده ولی امام ظاهر نشده باشند.</span><a href="file:///C:/Users/Jordan-Soft/Desktop/%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%D9%8A%20%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85%20%D9%84%D9%87/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%20%D8%AF%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4.doc#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><sup><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><b><sup><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">[1]</span></sup></b><!--[endif]--></span></sup></a><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;"> او در این زمینه سخنان دیگری از این قبیل گفته و در اذهان مردم پاره</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Mitra;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">ای شبهه ایجاد كرده است.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <h2 dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Yagut" size="5" color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);">برای مشاهده ادامه مطلب(جواب شبهه لطفا به روی ادامه مطلب کلیک کنید)</font></h2> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><br></p><div><div id="ftn6"> </div> </div> text/html 2013-06-08T09:43:52+01:00 darolwelayeh.mihanblog.com محمدهادی قنبریان admin عید مبعث مبارک http://darolwelayeh.mihanblog.com/post/120 <div style="text-align: center;"><img src="http://mohammadivu.org/images/Contact-User/MabassImage.jpg"></div><div style="text-align: center;"><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center" dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; width: 700px; min-height: 943px;"><tbody><tr><td align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" colspan="2" style="font-family: arial, sans-serif; margin: 0px;"><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;"><div dir="rtl" style="text-align: right;">ای اهل زمین! بشارت باد شما را که خداوند، رحمت عالمیانش را به سوی تان گسیل داشته<br><p dir="RTL" style="font-size: medium; direction: rtl; text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; line-height: 16px;">بدانید که او برای کامل کردن مکارم اخلاق مبعوث شده</span></p><p dir="RTL" style="font-size: medium; direction: rtl; text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; line-height: 16px;">کلامش روح تان را جلا و عقل تان را رشد می بخشد</span></p><p dir="RTL" style="font-size: medium; direction: rtl; text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; line-height: 14px;">به او ایمان آورید تا هدایت و خوشبختی نصیب تان گردد</span></p></div></span></td></tr><tr><td style="font-family: arial, sans-serif; margin: 0px; width: 300px;"></td><td cellpadding="0" cellspacing="0" style="font-family: arial, sans-serif; margin: 0px;"><p dir="RTL" style="font-size: medium; direction: rtl; text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; line-height: 16px; font-family: tahoma;">و تو ای محمود احمد، ای محمد!</span></p><p dir="RTL" style="font-size: medium; direction: rtl; text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; line-height: 16px; font-family: tahoma;">بخوان! بخوان به نام پروردگارت که خلق کرد</span></p><p dir="RTL" style="font-size: medium; direction: rtl; text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; line-height: 16px; font-family: tahoma;">بخوان! تا زمینِ مرده و زمینیانِ خفته بیدار شوند</span></p></td></tr><tr><td colspan="2" style="font-family: arial, sans-serif; margin: 0px; text-align: center;"><div style="text-align: right;"><strong style="font-family: tahoma; text-align: justify; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 14px;"><strong><span dir="RTL" style="line-height: 16px;">پایگاه دارالولایه</span>&nbsp;<span dir="RTL" style="line-height: 21px;">،&nbsp;</span><span dir="RTL" style="line-height: 21px;">مبعث رحمت عالمیان</span><span dir="RTL" style="line-height: 21px;">، خاتم پیامبران، محمد مصطفی</span><span style="line-height: 21px;">&nbsp;</span><sup><span dir="RTL" style="line-height: 18px;">صلی الله علیه واله&nbsp;</span></sup><span dir="RTL" style="line-height: 21px;">را</span>&nbsp;<sup><span style="font-size: 14px; line-height: 21px;">&nbsp;</span></sup><span dir="RTL" style="line-height: 21px;">بر جویندگان</span><span dir="RTL" style="line-height: 21px;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="line-height: 21px;">&nbsp;نور&nbsp;</span></strong></span></strong><strong style="font-family: tahoma; text-align: justify; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 14px;"><strong><span dir="RTL" style="line-height: 21px;">و هدایت تبریک و شادباش عرض می‌نماید</span>&nbsp;<span style="line-height: 21px;">.</span></strong></span></strong></div></td></tr></tbody></table></div> text/html 2013-06-07T19:30:00+01:00 darolwelayeh.mihanblog.com محمدهادی قنبریان admin چگونگی تسخیر جهان با یاران معدود http://darolwelayeh.mihanblog.com/post/119 <h1 dir="RTL" style="text-align: center;"><img src="http://www.askdin.com/gallery/images/2609/1_b_183.png"></h1><h1 dir="RTL"><span style="color: rgb(51, 204, 255); font-family: IranNastaliq, serif;"><font size="5">چگونگی تسخیر جهان با یاران معدود</font></span></h1> <p class="a2" dir="RTL"><a name="_Toc110593401"><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;"><font size="5">&nbsp;</font></span></a><b style="font-size: x-large;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra; background-color: rgb(102, 255, 153);">سؤال:</span><a name="_Toc110593402"></a><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;"> ممكن است توضیح دهید؛ چگونه با جمعیت روز افزون بشر كه اكنون طبق آمارگیری</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">های دقیق از سه میلیارد بیشتر است، حضرت صاحب</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">الزمان علیه السّلام با سیصد و سیزده نفر دنیا را مسخر می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">فرماید؟</span></b></p> <p class="a2" dir="RTL"><font size="5"><b><a name="_Toc110593403"><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">و چگونه ممكن است مثلا سه میلیارد نفر تسلیم یك جمعیت اندك معدود شوند و از عادات و اخلاق و برنامه</span></a><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">ها و سنن خود دست بردارند؟</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="a2" dir="RTL"><font size="5"><a name="_Toc110593404"><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;"><b>آیا غلبة آن حضرت بطور اعجاز و خرق عادت است یا آنكه با ملاحظة اسباب و علل و عوامل ظاهری نیز غلبه و پیروزی آن جناب ممكن است؟</b></span></a><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <h2 dir="RTL"><font size="5"><font color="#33ff33"><a name="_Toc254604035"></a><a name="_Toc254602490"></a><a name="_Toc254600192"></a><a name="_Toc110593405"><span lang="AR-SA" style="font-family: Yagut;">جواب:</span></a></font><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></h2> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5"><a name="_Toc110593406"><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">بر حسب روایات و احادیث شریفه، وقتی حضرت صاحب</span></a><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">الامر</span><span class="CharChar1"><span lang="AR-SA"><font face="arial, helvetica, sans-serif"> علیه السّلام</font> </span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">ظاهر می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">شوند، نخست سیصد و سیزده نفر از خواص اصحاب آن حضرت در مكة معظمه حاضر خدمتش می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">گردند و وقتی عده اصحاب و اجتماع</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">كنندگان به ده هزار نفر رسید از مكه خارج می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">شوند</span><a href="file:///C:/Users/Jordan-Soft/Desktop/%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%D9%8A%20%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85%20%D9%84%D9%87/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%20%D8%AF%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4.doc#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><sup><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><sup><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">[1]</span></sup><!--[endif]--></span></sup></a><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5"><a name="_Toc110593407"><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">و اما غلبه آن حضرت و حكومت جهانی اسلام، ممكن است بطور اعجاز و خرق عادت انجام یابد و ممكن است با فراهم شدن اسباب و علل ظاهری باشد و ممكن است به هر دو نوع واقع شود، چنانكه پیشرفت و غلبه پیغمبر اكرم</span></a><span class="CharChar1"><span lang="AR-SA"> <font face="arial, helvetica, sans-serif">صلّی</font></span></span><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="CharChar1"><span dir="LTR">‌</span></span><span class="CharChar1"><span lang="AR-SA">الله علیه و آله </span></span></font><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">و قوای اسلام به هر دو نوع بود.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5"><a name="_Toc110593408"><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">اما بطور اعجاز و خرق عادت، محتاج به توضیح نیست كه حصول چنین غلبة مطلق برای آن حضرت، به خواست خداوند، امری است ممكن و معقول و با وعده</span></a><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">های صریح و بشارت</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">های حتمی كه در قرآن مجید و احادیث متواتر داده شده، بدون شبهه حاصل خواهد شد و خداوند به مصداق آی</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">ة </span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><font size="5"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Badr';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>«كَمْ مِنْ فِئَة قَلیلَة غَلَبَتْ فِئَةً كَثیرَةً بِاِذْنِ الله»<a href="file:///C:/Users/Jordan-Soft/Desktop/%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%D9%8A%20%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85%20%D9%84%D9%87/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%20%D8%AF%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4.doc#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><sup><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><b><sup><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">[2]</span></sup></b><!--[endif]--></span></sup></a></span><sup><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></sup></font></p> <p class="a0" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><font size="5"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>«چه بسیارند گروه اندكی كه به اذن خداوند، بر گروه بسیاری چیرگی می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">یابند».</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5"><a name="_Toc110593409"><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">آن حضرت، اصحابش و عموم بندگان شایسته خدا را بر تمام ملل غالب و حاكم، و وارث و مالك ارض قرار می</span></a><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">دهد.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5"><a name="_Toc110593410"><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">و از لحاظ اسباب، و علل ظاهری هم اگر موضوع را بررسی كنیم، حصول چنین فتح و غلبه و تشكیل آن حكومت الهی ممكن و عملی خواهد بود؛ زیرا آن حضرت در موقعی ظهور می</span></a><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">كند كه اوضاع و احوال اجتماعی و اخلاقی و سیاسی كاملاً مساعد باشد.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5"><a name="_Toc110593411"><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">در آن موقع همة ملل از مدنیّت معنوی و اخلاقی محروم، و دشمنی و كینه و ظلم و تجاوز، همه را نسبت به یكدیگر بدبین و از هم جدا ساخته و اتحاد، وحدت، همفكری و همكاری، به</span></a><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">كلی از میان بشر رخت بربسته و از اینكه كسی بتواند بدون مدد غیبی جامعه را رهبری كند، همه مأیوس می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">گردند و خلاصه همه با هم در مبارزه و جنگ و ستیز و همه از وضع خود ناراضی، و از مكتب</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">های مختلف كه عرضه می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">شود ناامید بوده و منتظر تغییر رژیم و انقلاب و عوض شدن اوضاع، و كنار رفتن زمامداران خدانشناس و برداشته شدن مرزها و الغای تجزیه</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">ها و تقسیم</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">ها می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">باشند.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5"><a name="_Toc110593412"><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">در یك چنین موقعیتی، حضرت صاحب الزمان</span></a><span class="CharChar1"><span lang="AR-SA"> <font face="arial, helvetica, sans-serif">أرواح العالمین له الفدا</font></span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;"> و اصحابش، با نیروی ایمان و اخلاق حسنه و با نجات</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">بخش</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">ترین برنامه</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">های عمرانی و اقتصادی و عدالت اجتماعی، برای انقلاب و دعوت به قرآن و اسلام، قدم به میدان می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">گذارند و آن نهضت الهی و دعوت روحانی را شروع می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">كنند و مردم را بسوی خدا و احكام خدا و زندگی برابری و برادری، عدل و امنیت، صفا و وفا، راستی و درستی و نظم صحیح، می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">خوانند و خود و اصحابش، نمونه همه فضایل بشری می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">باشند و با نیروی ایمان و استقامت و پشتكار و همتی كه مخصوص مؤمنان ثابت قدم است، هدف و مقصد خود را تعقیب می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">نمایند.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5"><a name="_Toc110593413"><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">معلوم است این جمعیت با آن برنامه</span></a><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">ها و وضع كار، در آن دنیای پرآشوب و غرق در طوفان گرفتاری</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">ها و فشارها، دل</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">ها را به خود متوجه نموده و فاتح و پیروز و موفق می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">شوند و هیچ نیرویی نمی</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">تواند در برابر آنها مقاومت كند.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5"><a name="_Toc110593414"><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">و شاهد این حقیقت، همان ظهور رسول اكرم</span></a><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="CharChar1"><span lang="AR-SA"> صلّی</span></span><span class="CharChar1"><span dir="LTR">‌</span></span><span class="CharChar1"><span lang="AR-SA">الله</span></span><span class="CharChar1"><span dir="LTR">‌</span></span><span class="CharChar1"><span lang="AR-SA">علیه</span></span><span class="CharChar1"><span dir="LTR">‌</span></span><span class="CharChar1"><span lang="AR-SA">و</span></span><span class="CharChar1"><span dir="LTR">‌</span></span><span class="CharChar1"><span lang="AR-SA">آله</span></span></font><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;"> و پیشرفت سریع دین اسلام و فتوحات محیرالعقول مسلمین در قرن اول اسلام است، كه یكی از علل ظاهری آن پیروزی</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">های پی در پی و درهم شكسته شدن ارتش</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">های انبوه دولت شاهنشاهی ایران و امپراطوری روم، فساد اوضاع اجتماعی و اداری ایران و روم بود كه مردم این كشورهای پهناور را برای قبول یك دعوت صحیح و حكومتی متكی به مبانی عدالت و مساوات آماده كرده بود.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5"><a name="_Toc110593415"><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">مردمی كه در برابر دستگاه</span></a><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">های دیكتاتوری و استبداد بسیار خشن و غیر انسانی سلاطین و امرای خود، از بنده هم خوارتر بودند و از حقوق انسانی محروم شده بودند، مردمی كه به هركس و هر مقام نظر می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">كردند، یك نقطه روشن در او نمی</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">دیدند؛ نه فرهنگ داشتند نه اقتصاد، نه عدالت، نه امنیت و نه ... و نه ...</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5"><a name="_Toc110593416"><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">از آنهمه تعظیم و نیایش و بشرپرستی و استعباد سلاطین، خسته شده بودند و علاوه بر اینها ناراحت كننده</span></a><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">ترین اختلاف طبقاتی نیز در بین آنها حاكم باشد كه مملكت متشكل شده باشد از اكثریت قریب به اتفاق محروم و استضعاف شده و جمعیت معدود برخوردار و اختیاردار و مطلق</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">العنان و بی جهت عزیز...</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5"><a name="_Toc110593417"><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">مسلّم است وقتی به گوش مردم چنین مملكتی صدای روحانی و آزادی بخش:</span></a><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;"> </span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a" dir="RTL"><font size="5"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Badr';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>«تَعالُوا اِلی كَلِمَةٍ سَواءٍ بَیْنَنا وَ بَیْنَكُمْ أَلاّ نَعْبُدَ اِلاّ اللهَ وَ لا نَشْرِكَ بِهِ شَیْئاً، وَ لا یَتَّخِدَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ»<a href="file:///C:/Users/Jordan-Soft/Desktop/%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%D9%8A%20%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85%20%D9%84%D9%87/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%20%D8%AF%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4.doc#_ftn3" name="_ftnref3" title=""><sup><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><b><sup><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">[3]</span></sup></b><!--[endif]--></span></sup></a></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5"><a name="_Toc110593418"><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">برسد.</span></a><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5"><a name="_Toc110593419"><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">و آیه</span></a><span lang="FA" style="font-family: Mitra;">:</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a" dir="RTL"><font size="5"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Badr';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>«اِنَّ اللهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الاِْحْسانِ وَ ایتاءِ ذِی الْقُرْبی وَ یَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْیِ»<a href="file:///C:/Users/Jordan-Soft/Desktop/%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%D9%8A%20%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85%20%D9%84%D9%87/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%20%D8%AF%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4.doc#_ftn4" name="_ftnref4" title=""><sup><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><b><sup><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">[4]</span></sup></b><!--[endif]--></span></sup></a></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a0" dir="RTL"><font size="5"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>«همانا خدا فرمان به عدل و احسان و به عطا و بذل به خویشان امر می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">كند و از كارهای زشت و منكر و ظلم نهی می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">كند».</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5"><a name="_Toc110593420"><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">و اعلان:</span></a><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;"> </span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a" dir="RTL"><font size="5"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Badr';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>«یا أَیُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَر وَ اُنْثی وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقیكُمْ»<a href="file:///C:/Users/Jordan-Soft/Desktop/%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%D9%8A%20%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85%20%D9%84%D9%87/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%20%D8%AF%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4.doc#_ftn5" name="_ftnref5" title=""><sup><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><b><sup><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">[5]</span></sup></b><!--[endif]--></span></sup></a></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a0" dir="RTL"><font size="5"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>«ای مردم ما همه شما را نخست از مرد و زنی آفریدیم، آنگاه شعبه</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">های بسیار و فرق مختلف گردانیدیم تا یكدیگر را بشناسید، بزرگوارترین شما نزد خدا پرهیزكارترین شما است».</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5"><a name="_Toc110593421"><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">و آیات دیگر را بشنوند، با نهایت استقبال به آن ایمان آورده و راه را برای پیشرفت آن باز می</span></a><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">كنند.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5"><a name="_Toc110593422"><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">مردمی كه از ظلم و ستم و خودخواهی سلاطین و ستمكاران آن عهد، به جان آمده بودند، به طور قطع یك دعوت خدایی و یك بانگ گوش نواز توحیدی را كه بر اساس عدالت و الغای امتیازات و مساوی بودن آقا و نوكر، شاه و رعیت، سیاه و سفید، در برابر قانون و عدالت است قبول می</span></a><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">كند و از این جهت آنهایی كه این دعوت برخلاف منافعشان بود هرچه خواستند از آن جلوگیری كنند یا مردم را مانع از گرویدن به آن شوند، نتوانستند؛ همه</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">جا انقلاب می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">شد و در همه</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">جا رژیم ظالم و وضع سابق را محكوم می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">كردند و اوضاع تغییر می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">كرد.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5"><a name="_Toc110593423"><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">اوضاع جهان برای قبول دعوت حضرت امام زمان، مهدی</span></a><span class="CharChar1"><span lang="AR-SA"><font face="arial, helvetica, sans-serif"> علیه السّلام</font> </span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">كه همان دعوت به اسلام و قرآن است، مطابق اخبار، به مراتب از اوضاع عالم در زمان بعثت پیغمبر</span><span class="CharChar1"><span lang="AR-SA"> <font face="arial, helvetica, sans-serif">صلّی</font></span></span><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="CharChar1"><span dir="LTR">‌</span></span><span class="CharChar1"><span lang="AR-SA">الله</span></span><span class="CharChar1"><span dir="LTR">‌</span></span><span class="CharChar1"><span lang="AR-SA">علیه</span></span><span class="CharChar1"><span dir="LTR">‌</span></span><span class="CharChar1"><span lang="AR-SA">و</span></span><span class="CharChar1"><span dir="LTR">‌</span></span><span class="CharChar1"><span lang="AR-SA">آله</span></span></font><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;"> آماده</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">تر خواهد شد و همان طور كه كلمة اسلام در آغاز ظهور اسلام به سرعت پیشرفت كرد و صدای توحید بر همة صداها غالب شد، و اسلامی كه در مقداری از تاریخش منحصر به پیغمبر اكرم</span><span class="CharChar1"><span lang="AR-SA"> <font face="arial, helvetica, sans-serif">صلّی</font></span></span><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="CharChar1"><span dir="LTR">‌</span></span><span class="CharChar1"><span lang="AR-SA">الله</span></span><span class="CharChar1"><span dir="LTR">‌</span></span><span class="CharChar1"><span lang="AR-SA">علیه</span></span><span class="CharChar1"><span dir="LTR">‌</span></span><span class="CharChar1"><span lang="AR-SA">و</span></span><span class="CharChar1"><span dir="LTR">‌</span></span><span class="CharChar1"><span lang="AR-SA">آله</span></span></font><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;"> و علی و خدیجه</span><span class="CharChar1"><span lang="AR-SA"> <font face="arial, helvetica, sans-serif">علیهمالسّلام</font></span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;"> بود، با فقدان وسایل در جهاد و دفع یورش مشركان، بزودی موفق گردید، و لشكرهای منظم مسلحی را كه در دنیای آن روز مجهزترین سلاح</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">ها را در دست داشتند در هم شكست و نابود ساخت.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5"><a name="_Toc110593424"><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">همین طور امام زمان</span></a><span class="CharChar1"><span lang="AR-SA"> <font face="arial, helvetica, sans-serif">علیه السّلام</font> </span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">نیز با اصحاب و یاورانش كه از ابتدای كار به تعداد مجاهدین میدان جهاد بدر می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">باشند می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">توانند دنیای منقلب و ناآرام آن روز را آرام و مردم را چنان به آیندة درخشان و پر از خیر و رحمت و بركت امیدوار نمایند كه در سریع</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">ترین فرصت همه به دین اسلام روی آورند و آمادگی خود را برای قبول یك سازمان الهی اسلامی محكم و پایدار، در تحت سرپرستی امام عصر</span><span class="CharChar1"><span lang="AR-SA"> <font face="arial, helvetica, sans-serif">علیه السّلام</font> </span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">نشان دهند.</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">&nbsp; </span><b><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Badr';">و ما ذلِک عَلَی الله بِعزیز</span></b><span lang="FA" style="font-family: Mitra;"><o:p></o:p></span></font></p> <font size="5"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><br clear="all" style="mso-special-character:line-break;page-break-before: always"> </span> </font><div><font size="5"><br></font></div><div><!--[if !supportFootnotes]--><h1 dir="RTL" style="text-align: center;"><img src="http://www.askdin.com/gallery/images/21662/1_3fbf7dd4-fead-4c30-a17c-730666de75d6.gif"></h1><hr><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b style="font-family: Mitra; font-size: 11px;"><font size="3">منابع جزیی:</font></b></p><div id="ftn1"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><a href="file:///C:/Users/Jordan-Soft/Desktop/%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%D9%8A%20%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85%20%D9%84%D9%87/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%20%D8%AF%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4.doc#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a></span></b><a href="file:///C:/Users/Jordan-Soft/Desktop/%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%D9%8A%20%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85%20%D9%84%D9%87/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%20%D8%AF%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4.doc#_ftnref1" name="_ftn1" title=""><!--[endif]--></a></span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">. رجوع شود به منتخب الاثر، ب5، ف7، ص475 و476.</span><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> </div> <div id="ftn2"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><a href="file:///C:/Users/Jordan-Soft/Desktop/%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%D9%8A%20%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85%20%D9%84%D9%87/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%20%D8%AF%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4.doc#_ftnref2" name="_ftn2" title=""><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">[2]</span></b><!--[endif]--></span></span></a><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">. سوره بقره، آیه249.</span><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> </div> <div id="ftn3"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><a href="file:///C:/Users/Jordan-Soft/Desktop/%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%D9%8A%20%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85%20%D9%84%D9%87/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%20%D8%AF%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4.doc#_ftnref3" name="_ftn3" title=""><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">[3]</span></b><!--[endif]--></span></span></a><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">. سوره آل عمران آیه64.</span><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> </div> <div id="ftn4"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><a href="file:///C:/Users/Jordan-Soft/Desktop/%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%D9%8A%20%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85%20%D9%84%D9%87/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%20%D8%AF%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4.doc#_ftnref4" name="_ftn4" title=""><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">[4]</span></b><!--[endif]--></span></span></a><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">. سوره نحل آیه90.</span><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> </div> <div id="ftn5"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><a href="file:///C:/Users/Jordan-Soft/Desktop/%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%D9%8A%20%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85%20%D9%84%D9%87/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%20%D8%AF%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4.doc#_ftnref5" name="_ftn5" title=""><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">[5]</span></b><!--[endif]--></span></span></a><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">. سوره حجرات آیه13.</span><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: Mitra;"><b><font size="3">منبع کلی:کتاب پاسخ ده پرسش</font></b></span></p> </div> </div> text/html 2013-06-05T11:25:03+01:00 darolwelayeh.mihanblog.com محمدهادی قنبریان admin وظایف شیعه در عصر غیبت http://darolwelayeh.mihanblog.com/post/118 <h2 dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><a name="_Toc175923489"><span lang="AR-SA"><font size="5"><font color="#ffffff" style="background-color: rgb(102, 255, 153);">و</font><span style="background-color: rgb(51, 255, 51);"><font color="#ffffff">ظایف شیعه در عصر غیبت</font></span></font></span></a><span lang="AR-SA"></span></font></h2><h2 dir="RTL"> <p dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA">احیای امر اهلبیت، </span><span class="a"><span lang="AR-SA">علیهم السّلام</span></span><span lang="AR-SA">، كه در عصر غیبت، یكی از بزرگ‌ترین مصادیق آن عرض ادب، ثناخوانی و دعا برای تعجیل فرج حضرت صاحب الامر، </span><span class="a"><span lang="AR-SA">علیه السّلام</span></span><span lang="AR-SA">، و زنده نگاه داشتن یاد آن امام عظیم‌الشأن در قلوب است، از اهم وظایفی است كه شیعه باید به آن ملتزم و متعهد باشد.</span></font></p> <p dir="RTL"><span lang="AR-SA"><font face="arial, helvetica, sans-serif">عصر غیبت، عصر امتحان، عصر عمل، عصر ثبات و استقامت و عصر پاسداری از احكام نورانی قرآن و هدایت اسلام است. در این عصر وظیفة همگان خطیر است، و همه باید در تحقّق اهداف عالیه اسلام و مبارزه با بدع و موضع گیری محكم در برابر كفر، شرك،استكبار و استیلا، صابرانه و سر سختانه عمل نمایند.</font></span></p> </h2><h2 dir="RTL" style="margin-top:6.0pt"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><a name="_Toc175923490"><span lang="AR-SA"><font color="#ff0000" size="4">مسئولیت منتظر حقیقی</font></span></a><span lang="AR-SA"></span></font></h2><h2 dir="RTL"> <p dir="RTL"><span lang="AR-SA"><font face="arial, helvetica, sans-serif">وظایفی كه مؤمنین در عصر غیبت در ابعاد مختلف دارند، از وظایفی كه در عصر حضور دارند كمتر نیست. مسئولیت منتظر بودن و به حقیقت، انتظار ظهور داشتن، مسئولیتی است كه همه باید در ایفای آن ساعی و كوشا باشند.</font></span></p> <p dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA">منتظر حقیقی كه منتظر فرج ظهور آن عدل جهانی و دولت كریمة حضرت صاحب الزمان، </span><span class="a"><span lang="AR-SA">عجل الله تعالی فرجه الشریف</span></span><span lang="AR-SA">، است، آیندة دنیا و روزی را كه دین اسلام عالم‌گیر می‌شود و همه جا عدل، برادری و برابری اسلامی حاكم می‌گردد، عقل‌ها تكامل یافته، و علم و معرفت، تاریكی‌های جهالت‌ها و گمراهی‌ها را از میان بر می‌دارد، به چشم ایمان می‌بیند و خود نیز باید در مسیر تحقق این اهداف قدم بردارد؛ همیشه پیش‌قدم باشد و در صحنة عملیات اسلامی و میدان‌های كار و تلاش برای هر چه بیشتر شدن اعتلای اسلام و عزّت مسلمین، حضور داشته باشد و از آنچه در گوشه و كنار دنیا، در ارتباط با اسلام و مسلمین می‌گذرد مطّلع باشد، تا مسؤلیتی را كه به عهدة هر مسلمان است، ایفا نماید.</span></font></p> </h2><h2 dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><a name="_Toc175923491"><span lang="AR-SA"><font color="#ff0000">منتظر ظهور، آگاه است</font></span></a><span lang="AR-SA"></span></font></h2><h2 dir="RTL"> <p dir="RTL"><span lang="AR-SA"><font face="arial, helvetica, sans-serif">یقیناً كسی كه از چگونگی مظالم استكبار آمریكا و صهیونیسم در فلسطین و قدس عزیز بی خبر است یا از جنایت‌های قشون خونخوار و وحشی روسیه در چچن مسلمان و مقاومت مجاهدانه و دلیرانة مردم چچن مطّلع نیست و در برابر این گونه حوادث بی تفاوت است، منتظر ظهور نیست.&nbsp;</font></span></p><p dir="RTL"><span lang="AR-SA"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p><p dir="RTL"><span lang="AR-SA"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p></h2><h1 dir="RTL" style="text-align: center;"><img src="http://www.askdin.com/gallery/images/21662/1_3fbf7dd4-fead-4c30-a17c-730666de75d6.gif"></h1><h2 dir="RTL"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 11.111111640930176px; font-weight: normal;"><br></p><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><font size="3">منبـع:کتاب پیام های مهدوی-صفحه20و21</font></span></div></h2> text/html 2013-06-04T07:21:13+01:00 darolwelayeh.mihanblog.com محمدهادی قنبریان admin یاد شهدا... http://darolwelayeh.mihanblog.com/post/117 <div class="eE Fp" style="font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px;"><div class="wm Ob8Frf VC Dq2JMd" style="color: rgb(64, 64, 64); line-height: 1.4; min-height: 0px; padding: 0px 0px 20px; overflow: hidden;"><div class="WamaFb DIcL3e" style="max-height: 91px; overflow: hidden;"><div class="vFgtwf">بدی کردیم ، خوبی یادمان رفت &nbsp;ز دلها لای روبی یادمان رفت<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;به ویلای شمالی خو گرفتیم&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<b>شهیدان جنوبی یادمان رفت...</b></div></div></div></div><div class="Ry JDeJO" style="font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px;"><div class="dv Mm" style="clear: both; line-height: 0; overflow: hidden; position: relative; margin: 0px -14px;"><div class="Yj Fg aFDIab FB" style="background-color: rgb(245, 245, 245); line-height: 0; min-width: 70px; overflow: hidden; position: relative; text-align: center; min-height: 70px;"><a href="https://plus.google.com/photos/105338925143596231527/albums/5885128112088225793/5885128117853292274?authkey=CP7cwM-a37zTvwE&amp;sqi=104632087814398982688&amp;sqsi=14454bac-1cde-4190-bb4d-7e48403a7d7b" target="_blank" class="a-n ot-anchor Mn" tabindex="0" rel="nofollow" style="color: rgb(66, 127, 237); cursor: pointer; text-decoration: none; transition: color 0.218s; -webkit-transition: color 0.218s; outline: none;"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-_AWsYhFbE_Q/Uaws16pPBvI/AAAAAAAACRM/poIUijZ3QAM/w506-h380-o/1__D8_B4_D9_84_D9_85_DA_86_D9_87_285_29.jpg" class="ev MAvK1e lg7oNe" style="border: 0px; max-height: 100%; max-width: 100%;"></a></div></div></div> text/html 2013-06-03T06:55:04+01:00 darolwelayeh.mihanblog.com محمدهادی قنبریان admin سلسله مباحثات دعای ندبه http://darolwelayeh.mihanblog.com/post/116 <h1 align="center" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt;font-family:Yagut;mso-ansi-font-weight:normal; mso-bidi-font-weight:bold"><img src="http://www.askdin.com/gallery/images/24827/2_58963490100979890162.gif"></span></h1><h1 align="center" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt;font-family:Yagut;mso-ansi-font-weight:normal; mso-bidi-font-weight:bold">سلام&nbsp;</span></h1><div><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt;font-family:Yagut;mso-ansi-font-weight:normal; mso-bidi-font-weight:bold"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size: 14pt;">قصد دارم که یه مقدار فضای وب را به تحلیل منابع دقیق علمای شیعه رویکرد بدهم در لابه لای این معارف ژرف به تفسیر دعای ندبه برخوردم خیلی برایم جالب بود دعایی که همیشه خوانده می شود ودر گوش همه ی منتظران طنین دارد اما چرا کمتر به مفاهیم آن اشاره می شود؟!البته بخش عظیمی از این کمکاری تقصیر ما سایبری ها است وان شاءالله این اقدام ما شروعی بشود برای یک حرکت بزرگ برای درک نکات نغز این دعا نه تنها در این وب بلکه درکل فضای مجازی، برای تبیین این بحث در ابتدا خواستم از یکی از جالب ترین اصطلاحات این دعا شروع کنم اما منبعی که مورد نظر من بود برای این کار کتاب<font color="#33ff33"> فروغ ولایت</font> اثر</span><span style="font-family: IranNastaliq, serif; font-size: 18pt; text-align: center;">حضرت آیت اللّه العظمی صافی گلپایگانی مدظله العالی&nbsp;</span>و بوده است وان شاءالله در سلسله بحث های آتی در این مورد از منابع دیگر وهمچنین آثار دیگر این بزرگوار استفاده خواهیم برد</p><hr><p class="MsoNormal" dir="RTL">باهم به کسب فیض و بهره برداری از نگین &nbsp;فرمایشات ایشان می نشینیم:</p></span><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;mso-pagination: none"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;mso-ansi-font-size:13.0pt; font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></p></div><h1 align="center" dir="RTL" style="text-align:center;mso-pagination:none"><font color="#ff0000"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt;font-family:Yagut;mso-ansi-font-weight:normal; mso-bidi-font-weight:bold">بررسی جملة &nbsp;یَابْنَ الطُّورِ وَالْعادِیاتِ</span></font><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: Yagut;font-weight:normal;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></h1> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5"><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">یكی دیگر از مواردی را كه در دعای ندبه، بعضی آن را خلاف عقل شمرده‌اند این جمله است: </span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a0" dir="RTL"><font size="5"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Badr&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>«یَابْنَ یس وَ الْذّارِیاتِ»</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5"><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">و </span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a0" dir="RTL"><font size="5"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Badr&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>«یَابْنَ الطُّورِ وَ الْعادِیاتِ»</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5"><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;">ای پسر یس و بادهای وزنده، و ای پسر كوه طور و اسبان دونده</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra;"> <o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size: x-large; font-family: Mitra;">سپس گفته: این توهین به امام عالی مقام، و به</span><span dir="LTR" style="font-size: x-large;">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size: x-large; font-family: Mitra;">علاوه مخالف عقل است؛ زیرا امام فرزند كوه طور و اسبان دونده نیست. چگونه شیعیان حیا نمی</span><span dir="LTR" style="font-size: x-large;">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size: x-large; font-family: Mitra;">كنند، و این جملات را می</span><span dir="LTR" style="font-size: x-large;">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size: x-large; font-family: Mitra;">خوانند. اگر كسی می</span><span dir="LTR" style="font-size: x-large;">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size: x-large; font-family: Mitra;">گوید چگونه حضرت سجاد</span><span class="a"><span lang="AR-SA"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"> علیه‌السّلام</font></span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: x-large; font-family: Mitra;"> فرموده: </span><span dir="LTR" style="font-size: x-large;"><o:p></o:p></span></p> <p class="a0" dir="RTL"><font size="5"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Badr&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>«أَنَا ابْنُ مَكَّةَ وَ مِنی أَنَا ابْنُ زَمْزَمَ وَ صَفا»</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="a0" dir="RTL" style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></p><h1 dir="RTL" style="text-align: center;"><font size="5"><img src="http://www.askdin.com/gallery/images/21662/1_3fbf7dd4-fead-4c30-a17c-730666de75d6.gif"></font></h1><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5"><br></font></p><p class="a0" dir="RTL" style="text-align: center;"><a href="http://darolwelayeh.mihanblog.com/post/116" target="" title="ادامه مطلب را ملاحظه بفرمایید لطفا..."><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" size="4">این مطلب ادامه دارد لطفاًروی ادامه ی مطلب کلیک کنید</font></b></a></p><hr><div><br></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra; background-color: rgb(153, 255, 153);"><font color="#ff0000" size="6"><u>منتظر ادامه ی مباحثات موضوعی این بخش در این وب باشید....</u></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Mitra; background-color: rgb(255, 0, 0);"><img src="http://www.askdin.com/gallery/images/21489/1_13564663311499.gif"><img src="http://www.askdin.com/gallery/images/21489/1_13564663311499.gif" style="font-family: tahoma;"><img src="http://www.askdin.com/gallery/images/21489/1_13564663311499.gif" style="font-family: tahoma;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffffff" style="background-color: rgb(204, 0, 0);" size="2">حماسه 15 خرداد و رحلت حضرت امام (ره)را گرامی می داریم</font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"></p> text/html 2013-05-29T15:33:41+01:00 darolwelayeh.mihanblog.com محمدهادی قنبریان admin یامهدی http://darolwelayeh.mihanblog.com/post/114 <div style="text-align: center;"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-aFGKKxf5vWo/UYNKk09QxVI/AAAAAAAACV4/6-ItmGtXne8/w506-h281-o/229789_580597878640825_1424458648_n.jpg"></div> text/html 2013-05-27T15:31:58+01:00 darolwelayeh.mihanblog.com محمدهادی قنبریان admin بی تو.... http://darolwelayeh.mihanblog.com/post/113 <div class="gv ci" style="margin: 0px; padding: 0px 20px; text-overflow: ellipsis; font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px;"><div class="gE Gp"><div class="wm Ob8Frf VC" style="color: rgb(64, 64, 64); line-height: 1.4; min-height: 0px; padding: 0px 0px 20px; overflow: hidden;"><b>بی تو در شکیبایی ، هرغروب آدینه<br>می شود چه رویایی ، هرغروب آدینه<br>روی موج اندوهم ، انتظار می میرد<br>مثل مرغ دریایی ، هرغروب آدینه<br>سینه سینه می نالد ، حنجرم از این غربت<br>دفترم که بگشایی ، هرغروب آدینه<br>قطعه قطعه می آید ، برلبم غزل هایم<br>مثل شعر نیمایی ، هرغروب آدینه<br>رفته ای و جامانده ، در کنار من تنها<br>خاطرات تنهایی ، هرغروب آدینه !</b></div><div class="wm Ob8Frf VC" style="color: rgb(64, 64, 64); line-height: 1.4; min-height: 0px; padding: 0px 0px 20px; overflow: hidden;"><a href="https://plus.google.com/photos/118049214887071860982/albums/5878987632728082017/5878987630643798978?authkey=CJOr4vWlobzNeA&amp;sqi=104632087814398982688&amp;sqsi=1abb4dc7-8b1e-4ce1-a253-06ea72232d5b" target="_blank" class="a-n ot-anchor Mn" tabindex="0" rel="nofollow" style="line-height: 0; text-align: center; color: rgb(66, 127, 237); cursor: pointer; text-decoration: none; transition: color 0.218s; -webkit-transition: color 0.218s; outline: none;"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-NLBOonbW_8w/UZZcGhNwY8I/AAAAAAAABX4/Txc3ZQaYujY/s506-o/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+56.jpeg" class="ev MAvK1e lg7oNe" style="border: 0px; max-height: 100%; max-width: 100%;"></a></div></div></div>